Layer 1

POLYX là coin gì?

Polymesh (POLYX) là coin được đổi tên từ Polymath (POLY). Đây cũng là 1 trend thay tên đổi chart đã làm mưa gió trên thị trường sàn Binance thời gian vừa qua. Vậy POLYX là […]