Layer 1

Filecoin ($FIL) là coin gì?

Dự án Filecoin (FIL) là gì? Filecoin là một hệ thống lưu trữ phi tập trung được xây dựng trên công nghệ blockchain. Mạng lưới này cho phép người dùng thuê và cho thuê không […]

Hidden Gems

TomiNet ($TOMI) là coin gì?

TomiNet (TOMI) là coin gì? TomiNet là một mạng internet thay thế được xây dựng trên nền tảng blockchain và sử dụng công nghệ Web2 và Web3 để bảo vệ quyền riêng tư của người […]