Hướng dẫn nhận airdrop layer2 Mode Network

Mode Network: Chuỗi khối Ethereum lớp 2 cho tăng trưởng siêu tốc

Mode Network là một chuỗi khối Ethereum lớp 2 được thiết kế để tăng trưởng siêu tốc. Mode Network được xây dựng bằng cách sử dụng OP Stack của Optimism, cho phép phát triển và triển khai ứng dụng nhanh chóng các ứng dụng tương thích với EVM.

Mục tiêu của Mode Network

Mode Network nhằm mục đích trao quyền cho các nhà phát triển và người dùng phát triển hệ sinh thái gồm các ứng dụng đẳng cấp thế giới. Mode Network sẽ khen thưởng trực tiếp cho những đóng góp của họ cho hệ sinh thái thông qua doanh thu giới thiệu và bảo đảm theo hợp đồng.

Các tính năng của Mode Network

Mode Network cung cấp một số tính năng độc đáo, bao gồm:

  • Tốc độ và khả năng mở rộng: Mode Network có thể xử lý hàng trăm giao dịch mỗi giây, giúp nó nhanh hơn và mở rộng hơn nhiều so với Ethereum chính.
  • Phí gas thấp: Mode Network có phí gas thấp hơn nhiều so với Ethereum chính, khiến nó trở nên hấp dẫn hơn cho các nhà phát triển và người dùng.
  • Tương thích với EVM: Mode Network tương thích với EVM, cho phép các nhà phát triển dễ dàng di chuyển các ứng dụng Ethereum hiện có sang Mode Network.

Hướng dẫn tham gia mạng thử nghiệm testnet của Mode Network

Để tham gia mạng thử nghiệm Mode Network, bạn cần thực hiện các bước sau:

  1. Tạo ví Metamask và kết nối với mạng Sepolia.
  2. Truy cập trang cầu nối Mode testnet
  3. Nhận testnet Sepolia ETH từ đây.
  4. Kết nối ETH từ Sepolia sang Mode và ngược lại.
  5. Truy cập trang testnet Mode Domains và nhận tên miền testnet trên Mode.
  6. Hoàn thành nhiệm vụ Galxe.

Khả năng airdrop của Mode Network

Mode Network chưa có mã thông báo riêng, nhưng có thể khởi chạy mã thông báo của riêng họ trong tương lai. Những người dùng sớm đã thực hiện các hành động trên mạng thử nghiệm có thể nhận được airdrop nếu họ khởi chạy mã thông báo của riêng mình.

Bình luận

Để lại bình luận

Your email address will not be published.


*