Hướng dẫn nhận airdrop Scroll

Với việc layer 2 Scroll đang được định giá 1.8 tỉ USD thì việc làm retroactive để nhận airdrop Scroll chúng ta không nên bỏ qua. Đây có thể là kèo giúp các bạn đang đu đỉnh thay đổi vị thế chỉ với một vài thao tác đơn giản trong quá trình testnet scroll.

Để thực hiện nhận airdrop Scroll, mời bạn đọc cùng Coin35 tham khảo ở bài viết dưới đây.

Bước 1: Thêm mạng Scroll vào ví metamask

Bạn vào website của Scroll: https://scroll.io/alpha

Kích chọn add vào ví metamask

Hoặc thêm mạng Scroll thủ công bằng các thông số sau đây:

  1. Mục tên mạng/Network name: Scroll Alpha Testnet
  2. URL RPC Mới/New RPC URL: https://alpha-rpc.scroll.io/l2
  3. Mã chuỗi/Chain ID: 534353
  4. Ký hiệu tiền tệ/Currency symbol: ETH
  5. URL trình khám phá khối/Block Explorer URL: https://blockscout.scroll.io
  6. Bấm lưu lại là xong

Nhận Faucet ETH miễn phí mạng Goerli tại link sau: https://faucet.quicknode.com/ethereum/goerli/

Bước 2: Sử dụng Bridge ETH từ mạng Goerli sang mạng Scroll

Truy cập scroll.io/alpha/bridge – Bridge ETH Goerli sang scroll – Bridge tối thiểu 0.1 GETH

Bước 3: Swap gETH sang USDC

Bạn nên swap tối thiểu 0.1 gETH cho chắc nhé.

Bước 4: Add thanh khoản trên Uniswap

Chuyển qua mục “Pool” – Add pool cặp ETH-USDC

Gỡ pool ETH-USDC vừa add vào.

Bước 5: Bridge ngược gETH từ mạng Scroll về lại mạng Goerli

Vào website: scroll.io/alpha/bridge – Bridge ngược lại từ Scroll Alpha về mạng Goerli là xong


Với 5 bước đơn giản, các bạn đã thực hiện gần như cơ bản các bước làm retroactive của Scroll Alpha, ngoài ra, để được đánh giá tốt hơn, bạn có thể làm thêm các bước như chơi các game trên Scroll alpha, mint các NFT trên Scroll.

Khi có các game mới trên Scroll hoặc có các sự kiện mint NFT miễn phí trên Scroll, mình sẽ bổ sung thêm các bước vào ngay tại bài viết này, các bạn chú ý theo dõi nhé.

Nếu các bạn muốn chuyển hướng săn kèo airdrop, các bạn có thể tham khảo thêm ở các bài viết săn airdrop sau:

Hướng dẫn nhận airdrop Zk Sync

Hướng dẫn nhận airdrop Scroll

Hướng dẫn nhận airdrop LayerZero

Hướng dẫn nhận airdrop Starknet

Hướng dẫn nhận airdrop Fuel Network

Hướng dẫn nhận airdrop Linea Network

Hướng dận nhận airdrop Sei Network

Hướng dẫn nhận airdrop Mantle Network

Hướng dẫn nhận airdrop Venom Network

Hướng dẫn nhận airdrop Polyhedra

Hướng dẫn nhận airdrop 5IRE Chain

Hướng dẫn nhận airdrop CyberConnect

Bình luận

Để lại bình luận

Your email address will not be published.


*