Hướng dẫn nhận airdrop NFT Decrypt

Hướng dẫn nhận airdrop NFT Decrypt nhanh gọn nhất.

Kèo này dạng như Quiz to Earn, anh em trả lời 8 câu hỏi để được quyền mint 1 NFT Decrypt getting started with defi.

Bước 1: Vào link dự án Decrypt

Link website: https://decrypt.co/courses/122903/getting-started-with-defi

Bước 2: Nhấn vào nút Signin

Ở bước này các bạn điền địa chỉ gmail vào đây rồi vào email lấy link đăng nhập nhé.

Bước 3: Đọc các tài liệu về Getting Started With Defi

Bước này thì các bạn cuộn tới cuối cùng rồi nhấn next, có 4 bộ nhé.

Bước 4: Tham gia trả lời câu hỏi

Có 8 câu hỏi, các bạn chọn theo đúng thứ tự đáp án từng câu hỏi như sau:

  • 1. A system that uses blockchain technology to enable financial transactions without intermediaries
  • 2. A pool of assets that are used to facilitate trading on a decentralized exchange
  • 3. Increased liquidity
  • 4. EtherDelta
  • 5. Investing in traditional stocks and bonds
  • 6. A way to provide liquidity to a yield farming protocol and earn rewards.
  • 7. Ethereum
  • 8. A loss that occurs when the ratio of liquidity in a liquidity pool changes.

Bước 5: Điền địa chỉ email xác nhận để lấy Mint Verification Code từ dự án

Phí mint khoảng 0.2$ sử dụng chain Polygon anh em nhé.

Nếu các bạn muốn chuyển hướng săn kèo airdrop, các bạn có thể tham khảo thêm ở các bài viết săn airdrop sau:

Hướng dẫn nhận airdrop Zk Sync

Hướng dẫn nhận airdrop Scroll

Hướng dẫn nhận airdrop LayerZero

Hướng dẫn nhận airdrop Starknet

Hướng dẫn nhận airdrop Fuel Network

Hướng dẫn nhận airdrop Linea Network

Hướng dận nhận airdrop Sei Network

Hướng dẫn nhận airdrop Mantle Network

Hướng dẫn nhận airdrop Venom Network

Hướng dẫn nhận airdrop Polyhedra

Hướng dẫn nhận airdrop 5IRE Chain

Hướng dẫn nhận airdrop CyberConnect

Bình luận

Để lại bình luận

Your email address will not be published.


*