Layer 1

SeiNetwork($SEI) là coin gì?

Sei Network($SEI) là một mạng lưới phi tập trung, an toàn và hiệu quả cho việc tạo và giao dịch các tài sản kỹ thuật số. Nó được xây dựng trên nền tảng blockchain của […]

Layer 1

Solana (SOL) là coin gì?

Solana là layer 1 nằm trong top 10 đồng tiền điện tử có vốn hóa lớn nhất trên thị trường hiện nay. Vậy Solana ($SOL) là coin gì? Mời bạn đọc cùng Coin35 tham khảo […]