Shimmer ($SMR) là coin gì?

Mạng Shimmer là một bước tiến quan trọng đối với Iota. Mạng này sẽ giúp Iota phát triển theo hướng phù hợp với nhu cầu của cộng đồng và củng cố vị thế của Iota như một nền tảng blockchain phi tập trung.

Mạng thử nghiệm Shimmer: bước quan trọng trong lộ trình phân cấp của Iota

Iota Foundation, đơn vị phát triển nền tảng blockchain Iota, đã thông báo về kế hoạch ra mắt mạng thử nghiệm Shimmer vào đầu năm 2022. Mạng Shimmer được thiết kế để trở thành một mô hình thử nghiệm cho các nhà phát triển và nhà xây dựng trong cộng đồng Iota, nhằm mục đích đánh giá các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) và NFT.

Mạng Shimmer sẽ sử dụng một token riêng biệt, được gọi là SMR, để khuyến khích các nhà phát triển tham gia. Chủ sở hữu token IOTA sẽ được cung cấp khả năng kiếm phần thưởng staking bằng SMR thông qua ví Firefly của nền tảng.

Việc ra mắt mạng Shimmer được coi là một bước quan trọng trong lộ trình phân cấp của Iota. Mạng này sẽ cho phép cộng đồng Iota kiểm tra và phê duyệt các bản nâng cấp sắp tới của nền tảng trước khi triển khai. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng Iota phát triển theo hướng phù hợp với nhu cầu của cộng đồng.

Shimmer đang phát triển tương tự như Kusama và Sagan

Mạng Shimmer có thể được so sánh tương tự với Kusama (KSM) của Polkadot (DOT) và Sagan của Cosmos (ATOM). Cả ba mạng thử nghiệm này đều được thiết kế để cho phép cộng đồng kiểm tra và phê duyệt các bản nâng cấp của nền tảng mẹ trước khi triển khai.

Việc ra mắt mạng Shimmer là một dấu hiệu cho thấy Iota đang tích cực tiến về phía trước trong lộ trình phân cấp của mình. Mạng này sẽ cung cấp cho cộng đồng một cơ hội để tham gia vào sự phát triển của nền tảng và giúp đảm bảo rằng Iota phát triển theo hướng phù hợp với nhu cầu của người dùng.

Mạng Shimmer có hai mục đích chính

  • Thứ nhất, mạng này sẽ cho phép các nhà phát triển và nhà xây dựng thử nghiệm các ứng dụng mới trên một nền tảng phi tập trung an toàn và đáng tin cậy.
  • Thứ hai, mạng này sẽ cho phép cộng đồng Iota kiểm tra và phê duyệt các bản nâng cấp sắp tới của nền tảng Iota trước khi triển khai.

Mạng Shimmer sử dụng một token riêng biệt, được gọi là $SMR, để khuyến khích các nhà phát triển tham gia. Chủ sở hữu token IOTA sẽ được cung cấp khả năng kiếm phần thưởng staking bằng SMR thông qua ví Firefly của nền tảng.

Sự ra mắt của mạng Shimmer được coi là một bước quan trọng trong lộ trình phát triển của Iota. Mạng này sẽ giúp Iota phát triển theo hướng phù hợp với nhu cầu của cộng đồng và củng cố vị thế của Iota như một nền tảng blockchain phi tập trung.

Một số điểm nổi bật của mạng Shimmer

  • Mạng Shimmer được thiết kế để trở thành một mô hình thử nghiệm cho các nhà phát triển và nhà xây dựng trong cộng đồng Iota. Mạng này sẽ cho phép các nhà phát triển thử nghiệm các ứng dụng mới trên một nền tảng phi tập trung an toàn và đáng tin cậy.
  • Mạng Shimmer sử dụng một token riêng biệt, được gọi là SMR, để khuyến khích các nhà phát triển tham gia. Chủ sở hữu token IOTA sẽ được cung cấp khả năng kiếm phần thưởng staking bằng SMR thông qua ví Firefly của nền tảng.
  • Mạng Shimmer sẽ cho phép cộng đồng Iota kiểm tra và phê duyệt các bản nâng cấp sắp tới của nền tảng Iota trước khi triển khai. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng Iota phát triển theo hướng phù hợp với nhu cầu của cộng đồng.

Việc ra mắt mạng Shimmer là một dấu hiệu cho thấy Iota đang tích cực tiến về phía trước trong lộ trình phát triển của mình. Mạng này sẽ cung cấp cho cộng đồng một cơ hội để tham gia vào sự phát triển của nền tảng và giúp đảm bảo rằng Iota phát triển theo hướng phù hợp với nhu cầu của người dùng.

Bình luận

Để lại bình luận

Your email address will not be published.


*